Головна Блог Корисні команди для Linux веб-сервера

Корисні команди для Linux веб-сервера

Зміна пароля для користувача ssh

echo www-data:newpassword | chpasswd

Додати конфіг віртального хосту, копіюванням типового

sudo cp /etc/apache2/sites-available/000-default.conf /etc/apache2/sites-available/example.com.conf

Додаємо конфіг нового домена

sudo a2ensite example.com.conf
systemctl reload apache2

Вірні права для папок та файлів

find /var/www/domains/ -type f -exec chmod 666 {} +
find /var/www/domains/ -type d -exec chmod 777 {} +

Власник та група www-data для папок та файлів

chown -R www-data:www-data /var/www/domains/

Получити сертифікат SSL

sudo certbot --apache

Додати користувача пошти (скрипт)

/root/bin/Adduser vasya "Василь"

Видалити користувача та його каталог

sudo userdel --remove koristyvach

Додати домен до пошти в postfix

/etc/postfix/locals
/etc/postfix/relay_domains

/etc/init.d/postfix restart

Додати задачу планер CRON

crontab -e

Додати зміни у Git

git add -A 
git commit -m 'Opys zmin'
git push origin main

Получили зміни з GIT

cd /var/www/domains/repo/
git pull origin main

Архів TAR зі стисненням

tar -cvzf filename.tar.gz dir_name

Розпакувати архів

tar -xvf filename.tar.bz2 -C /path/to/folder
Стрелочка вверх
Обговорити проект
надіслати
Контакти
© 2022 Веб студія TSENIX